Regler och Villkor

Välkommen till Derosion!

Dessa villkor och bestämmelser fastställer reglerna och föreskrifterna för användningen av Derosions webbplats, som är belägen på https://derosion.com/.

Genom att få tillgång till denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor och bestämmelser. Fortsätt inte använda Derosion om du inte godkänner att följa alla villkor och bestämmelser som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor och bestämmelser, sekretessmeddelande och ansvarsfriskrivning samt alla avtal: “Klient”, “Du” och “Din” syftar på dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och bestämmelser. “Företaget”, “Vi”, “Oss” och “Vår” syftar på vårt företag. “Part”, “Parter” eller “Vi” hänvisar både till Klienten och till oss. Alla termer hänvisar till erbjudandet, accepten och betalningen som krävs för att genomföra vår hjälp till Klienten på det mest lämpliga sättet för att uppfylla Klientens behov av de tjänster som företaget tillhandahåller, i enlighet med och föremål för gällande lagar i se. Användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och/eller han/hon eller de anses vara utbytbara och därmed hänvisar till samma sak.

Kakor (Cookies) Vi använder kakor (cookies). Genom att få tillgång till Derosion samtycker du till att använda kakor i enlighet med Derosions sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder kakor för att låta oss hämta användarens uppgifter vid varje besök. Kakor används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden och för att göra det enklare för besökare på vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också använda kakor.

Licens Om inte annat anges äger Derosion och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter till allt material på Derosion. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får få tillgång till detta från Derosion för din egen personliga användning under förbehåll för de restriktioner som anges i dessa villkor och bestämmelser.

Du får inte:

 • Publicera material från Derosion
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Derosion
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Derosion
 • Omfördela innehåll från Derosion Detta avtal börjar på dagens datum.

Vissa delar av denna webbplats erbjuder användarna möjlighet att posta och utbyta åsikter och information på vissa delar av webbplatsen. Derosion filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de dyker upp på webbplatsen. Kommentarer speglar inte Derosions åsikter och ställningstaganden, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer speglar den person som postar sina åsikter och ställningstaganden. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer Derosion inte att vara ansvarig för kommentarer eller för någon ansvarsskyldighet, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidits som ett resultat av användning och/eller publicering och/eller framträdande av kommentarer på denna webbplats.

Derosion förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort eventuella kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor och bestämmelser.

Du garanterar och företräder att:

 • Du har rätt att posta kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna kränker inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke hos tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något förtal, ärekränkning, stötande, osedligt eller på annat sätt olagligt material som kränker integriteten;
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att locka eller främja affärsmässig verksamhet eller kundrelationer eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet. Härmed ger du Derosion en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller medier.

Hyperlänkning till vår Innehåll Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom välgörenhetsorganisationer som inte begär donationer, välgörenhetsköpcentrum och välgörenhetsföreningar som inte får länka till vår webbplats. Dessa organisationer kan länka till vår startsida, publikationer eller annan information på webbplatsen så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte antyder felaktigt sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbinformation så länge länken: (a) inte är på något sätt vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • Dot.com-communitywebbplatser;
 • Föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer;
 • Internetportaler;
 • Revisions-, juridik- och konsultföretag; och
 • Utbildningsinstitutioner och branschorganisationer. Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamt på oss själva eller på våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss; (c) fördelen för oss av synligheten av hyperlänken kompenserar för frånvaron av Derosion; och (d) länken är i sammanhanget av allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår startsida så länge länken: (a) inte är på något sätt vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Om du tillhör en av organisationerna som listas i stycke 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Derosion. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt URL till din webbplats, en lista över de URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får länka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom användning av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resursadressen som länkas till; eller
 • Genom användning av annan beskrivning av vår webbplats som är i sammanhanget och formatet av innehållet på den länkande partens webbplats. Användning av Derosions logotyp eller annan konst får inte tillåtas för länkning utan en varumärkeslicensavtal.

iFrames Utan tidigare godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats på något sätt.

Innehållsansvar Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla påståenden som uppstår på din webbplats. Ingen länk ska visas på någon webbplats som kan tolkas som förtal, obscen eller brottslig eller som kränker, på annat sätt överträder eller förespråkar överträdelse eller annan överträdelse av tredje parts rättigheter.

Rättighetsförbehåll Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser samt dess länkpolicy när som helst. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden av och följa dessa länkvillkor och bestämmelser.

Borttagning av länkar från vår webbplats Om du finner någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara på dig direkt.

Vi kan inte garantera att informationen på denna webbplats är korrekt, vi ger ingen garanti för dess fullständighet eller noggrannhet, och vi lovar inte att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls aktuellt.

Ansvarsfriskrivning I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som gäller vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig framställning;
 • Begränsa någon av våra eller dina ansvarsskyldigheter på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • Utesluta någon av våra eller dina ansvarsskyldigheter som inte får uteslutas enligt tillämplig lag. Begränsningarna och förbuden för ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskriv
Scroll to Top